člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

IQMETAL s.r.o.

Quatro
Polykarbonátové dosky LEXAN

Predmetom činnosti spoločnosti IQ Metal s.r.o.  je predaj polykarbonátových platní LexanTM na tepelnoizolačné a bezpečnostné zasklievanie. Zasklením tepelnoizolačnými komôrkovými platňami LexanTM ThermoclearTM  je možné dosiahnuť významnú úsporu energie. Bezpečnostné plné platne LexanTM predstavujú najbezpečnejšie zasklievanie – ochranu proti vniknutiu.

AKCIA