člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

IQMETAL s.r.o.

Quatro
Polykarbonátové dosky LEXAN

Predmetom činnosti spoločnosti IQ Metal s.r.o.  je predaj polykarbonátových platní LexanTM na tepelnoizolačné a bezpečnostné zasklievanie. Zasklením tepelnoizolačnými komôrkovými platňami LexanTM ThermoclearTM  je možné dosiahnuť významnú úsporu energie. Bezpečnostné plné platne LexanTM predstavujú najbezpečnejšie zasklievanie – ochranu proti vniknutiu.

AKCIA

Mimoriadna akcia

Lexan 10 mm 4-kom opál

rozmer 2100mm x 1740 mm - 9 ks

Cena: 11,68 €/m2 bez DPH