člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

IQMETAL s.r.o.

Quatro

Plné platne

Plné platne

Lexan™ Plné platne
Lexan™ Plné platne
Lexan™ Plné platne

Platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné proti nárazom v rozmedzí teplôt od -40°C do +120°C. Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Ako výrobok koncernu General Electric Plastics sú dnes už pojmom pri nerozbitnom zasklievaní. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov. Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Vysoká priepustnosť svetla
  • Stupeň horľavosti - B (STN 73 0862)
  • Nízka špecifická hmotnosť - 1,2 . 103 kg/m3
  • Veľmi široký sortiment typov a rozmerov
  • Vynikajúca tepelná tvarovateľnosť
  • Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
  • Maximálna voľnosť tvarov pri dizajne v architektúre

Typické hodnoty
Hmotnosť 1,2.103 kg/m3
Modul pružnosti v ťahu 2300 N/mm2
Tepelná rozťažnosť 7x10-5 m/m.°C
Tepelná vodivosť 0,21 W/m.°C
Odpor >1015 Ohm.m

AKCIA

Mimoriadna akcia

Lexan 10 mm 4-kom opál

rozmer 2100mm x 1740 mm - 9 ks

Cena: 11,68 €/m2 bez DPH