člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

IQMETAL s.r.o.

Quatro

Technické platne

Technické platne

Technické platne
Technické platne
Technické platne

Konštrukčné plasty - vlastnosti:

  • Mimoriadna odolnosť proti nárazu
  • Stálosť od -30°C do +110 až 180 °C (podľa typu)
  • Nízka merná hmotnosť
  • Možnosť ohýbania aj za studena
  • Výborná tepelná tvarovateľnosť
  • Dobrý útlm hluku

Výrobky firmy GE Plastics - Gepax, Xenoy, LexanTM, Noryl, Azdel sú technické termoplastické materiály s vynikajúcimi fyzikálno - mechanickými, tepelnými a elektroizolaènými vlastnosťami. Sú materiálom so širokým uplatnením v stavebníctve, doprave a v iných odvetviach priemyslu. Ich prednosťou je vysoký stupeň ťažnosti, rovnomernosť hrúbky steny pri formovaní aj zložitých tvarov a použitie finančne nenáročných štandardných zariadení na tepelné tvarovanie.

AKCIA

Mimoriadna akcia

Lexan 10 mm 4-kom opál

rozmer 2100mm x 1740 mm - 9 ks

Cena: 11,68 €/m2 bez DPH