člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory člen Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

IQMETAL s.r.o.

Quatro

Trapézové dosky

Ecolux

BIAXIÁLNE ŤAHANÉ PLATNE PRE DOMÁCICH MAJSTROV

POUŽITIE:

v interiéri: deliace priečky, zasklievanie okiena dverí, presvetľovacie výplne, presvetlenie sprchovacích kútov, dekorácie...
v exteriéri: zábrany proti vetru, záhradné prístrešky, besiedky, altány, zásteny, oplotenia...

HLAVNÉ PREDNOSTI:
 nárazová odolnosť: predovšetkým v extrémnych podmienkach, pri veľmi nízkych teplotách si platne ONDEX ECOLUX zachovávajú svoju vysokú odolnosť voči nárazu ako v interiéri, tak aj v exteriéri.
 vysoká odolnosť voči krupobitiu: testy ukazujú, že nárazová rýchlosť drevených guličiek o priemere 20mm rýchlosťou 80 km/h pri teplote O°C nezanechá na platni ONDEX ECOLUX žiadne deformácie.
 odolnosť proti ohňu:stupeň horľavosti B1 podľa DIN 4102, samozhášavý materiál, neodkvapávajúci.
 homogenita: nevláknitá štruktúra platní ONDEX ECOLUX vytvára vysoko hladký povrch, čo zabraňuje zachytávaniu prachu a nečistôt a zaisťuje silnú rezistenciu voči námraze.
 životnosť:vynikajúca životnosť platní ONDEX ECOLUX je daná výrobným postupom, biaxiálneho ťahania.
 možnosť ohybu: vďaka biaxiálnemu ťahaniu, je možný bezpečný priehyb pri zaťažení. Táto vlastnosť pri zaťažení snehom, alebo vetrom umožňuje použiť ich bez problémov vo všetkých klimatických oblastiach.
 skladovanie a doprava: pri skladovaní a preprave je potrebné platne ONDEX ECOLUX umiestniť na rovnej ploche a chrániť ich pred slnkom a vlhkom tak, že ich prikryjeme napríklad nepriesvitnou plachtou svetlej farby. Okraje platní treba chrániť tak, aby bolo zabránené vzniku "skleníkového efektu" (nadmerné narastanie teploty vzduchu medzi prvými platňami) a "bieleho zákalu" (reakcia na vlhkosť vzlínajúca medzi platňami).


POUŽITIE:

Platne ONDEX ECOLUX sú určené len na konštrukciu jednoduchých priečok. Nemôžu byť kladené na iné priehľadné alebo nepriehľadné materiály. Nesmú byť zospodu podložené ďalšími doskami z tmavých materiálov. Nesmú byť pri zdrojoch tepla sálajúcich teplotu viac ako 55°C.

POZOR! VEĽMI DÔLEŽITÉ: platne ONDEX ECOLUX sa musia klásť tak, aby strana označená etiketou bola vždy vystavená slnečnému žiareniu.

AKCIA

Mimoriadna akcia

Lexan 10 mm 4-kom opál

rozmer 2100mm x 1740 mm - 9 ks

Cena: 11,68 €/m2 bez DPH